Vrienden

Vrienden van De Sassenpoort

 

Inleiding

De Sassenpoort in Zwolle is misschien wel de best bewaarde stadspoort in Nederland. Niet voor niets staat het in de top 100 van de Nederlandse Unesco monumenten en niet voor niets schittert de poort in miniatuurvorm in Madurodam! Voor de stad Zwolle is de Sassenpoort beeldbepalend. Op tal van uitingen van de stad Zwolle verschijnt De Sassenpoort prominent in beeld.

De Sassenpoort is van Zwolle en De Sassenpoort is van de Zwollenaren.

In de praktijk ligt het allemaal echter iets genuanceerder.

De in 1409 gebouwde Sassenpoort is sinds januari 2016 in het bezit van de Stichting Monumentenbeheer. Op 15 januari 2016 is de akte van levering getekend tussen de Rijksgebouwendienst en de SMB voor de overdracht van 29 rijksmonumenten waar geen overheidsactiviteiten in plaatsvinden.

Concreet houdt dat in dat De Sassenpoort een nieuwe “huurbaas” heeft. En zoals het een goede huurbaas betreft, maakt deze zich verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van het complex. De SMB bewaakt, beschermt en onderhoudt alle beeldbepalende en monumentale zaken van het gebouw. De huurder van de Sassenpoort is de Stichting Exploitatie Sassenpoort (SES). De SES is verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud van het interieur.

De SES heeft als hoofddoelstelling geformuleerd:

De Sassenpoort weer terug aan de Zwollenaren!

Dat willen we doen door middel van openstelling op woensdagmiddag en zaterdag en op bijzondere dagen (bv Open Monumentendag), maar ook door de mogelijkheid te bieden de Sassenpoort af te huren voor recepties, vergaderingen, trainingen, huwelijksvoltrekkingen en overige passende activiteiten.

Daarnaast werkt de Sassenpoort samen met het Stedelijk Museum Zwolle om cultuur-historisch Zwolle blijvend onder de aandacht te brengen!

 

Vriend van De Sassenpoort

De prachtige Middeleeuwse poort met een museale en culturele functie kan echter niet zonder vrienden.

De inkomsten uit de exploitatie zijn niet voldoende om de noodzakelijke aanpassingen en verfraaiingen te realiseren die nodig zijn om De Sassenpoort die uitstraling te geven die je mag verwachten bij Zwolle’s beeldbepalende monument.

Daarom wil de SES graag extra inkomsten zien te genereren door de Zwollenaren en het Zwolse bedrijfsleven te betrekken bij De Sassenpoort en vraagt de SES hen om vriend te worden.

Maandag 4 november 2013 is de eerste vriendenkaart uitgereikt aan de gemeente Zwolle.

Wethouder René de Heer heeft deze in ontvangst genomen.

Vriend van De Sassenpoort worden levert uiteraard voordelen op:

 • Vrienden hebben gratis toegang bij openstelling voor publiek
 • Vrienden krijgen korting bij exposities en evenementen georganiseerd in en door De Sassenpoort
 • Vrienden worden op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrief
 • Bedrijfsvrienden ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor een netwerkborrel
 • En misschien wel het belangrijkste: U kunt zeggen en bewijzen dat u vriend bent van De Sassenpoort!!

Vriendenlidmaatschap kost                € 25,00 per jaar.

Bedrijfslidmaatschap kost                  € 250,00 per jaar.

U kunt u aanmelden als vriend door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen.

U kunt uw betaling overmaken op rekening:

IBAN NL28RABO 0129 450 804 ter attentie van Stichting Exploitatie Sassenpoort

 

 •   Man
    Vrouw
 •   Bedrijfslidmaatschap, € 250,00 per jaar
    Particulier lidmaatschap, € 25,00 per jaar